Sastanak (dogovor), Unity …

 sastanak i dogovor kod Tomice napravili i prošli nekoliko screenova u Unity upoznala osnovne alate za UI  -  grid layout je lakši, bez problema se kreira   layered layout ima onaj problem  sa visinom koju smo naknadno odgonetnuli počeli instaliravat sve na moj komp